Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

Charakterystyka

W ostatnich latach wzrosło znaczenie outsourcingu w biznesie i obecnie coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z przekazania firmom zewnętrznym części procesów operacyjnych. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dynamicznie rozwija się outsourcing personalny, który pozwala rozwiązać problem ograniczonej liczby dostępnych etatów w firmie oraz przynosi szereg dodatkowych korzyści. W ramach Hays Response od kilku lat realizujemy tego typu usługi dla stanowisk asystenckich, specjalistycznych i menedżerskich.

 

str_11_Response_ikony_90x90_11_2017-28.pngspacer response.pngKONTROLA NAD LICZBĄ ETATOWYCH PRACOWNIKÓW

W przypadku, gdy dostępność etatów w organizacji jest ograniczona, a konieczne jest zwiększenie liczby pracowników, zatrudnienie zewnętrzne jest najlepszym rozwiązaniem. Zatrudnione w ten sposób osoby nie wpływają na ogólną liczbę etatów w firmie.

 
 
str_11_Response_ikony_90x90_11_2017-28.pngspacer response.pngOGRANICZENIE PRACY ADMINISTRACYJNEJ

Decydując się na zatrudnienie pracowników za pośrednictwem Hays, nasi Klienci przekazują nam  obowiązki związane z obsługą administracyjno-kadrową. Dzięki temu mogą skupić się na kluczowym obszarze działalności firmy i ograniczyć pracę administracyjną.

 
 
str_11_Response_ikony_90x90_11_2017-28.pngspacer response.pngOGRANICZENIE KOSZTÓW STAŁYCH ZATRUDNIENIA

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników zewnętrznych zaliczają się do wydatków na usługi zewnętrzne, a nie personalne. Pozwala to na odpowiednie zarządzanie dostępnym budżetem oraz optymalizację kosztów pracowniczych.

 
 
str_11_Response_ikony_90x90_11_2017-28.pngspacer response.pngPRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

Hays jako formalny pracodawca jest odpowiedzialny za obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy oraz obsługę administracyjno-kadrową. Tym samym przejmujemy uzgodnioną część zobowiązań formalno-prawnych.