Skip to content
Hays Response – Recruiting quality first
 1. Konto:
  Konto:
 2. Jeżeli posiadasz już konto na hays.pl lub hays-response.pl możesz się zalogować używając tych samych danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I COOKIES

Z uwagi na politykę prywatności danych oraz przetwarzanie wszystkich danych osobowych dostarczonych za pośrednictwem strony hays-response.pl, osoby korzystające z tej strony są proszone o uważne przeczytanie poniższej treści. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przedstawiony poniżej, prosimy nie dostarczać dokumentów zawierających takie dane.

Hays Poland Sp. z o.o. działa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133.

Zapewniamy, że wszelkie dostarczone do nas dane są przetwarzane uczciwie, kompetentnie, zgodnie z prawem i z myślą o kandydacie. Obowiązek poszanowania danych osobowych traktujemy bardzo poważnie.

Dane osobowe są zbierane w celu udogodnienia procesu rekrutacji. Dane te będą zawierać informacje dostarczone do nas w formie CV ( na przykład nazwisko, adres, kwalifikacje zawodowe). Poprzez dostarczenie takich informacji (włącznie z bardzo osobistymi danymi personalnymi) kandydat daje tym samym przyzwolenie na ich wykorzystanie na drodze do usprawnienia procesu rekrutacji, również na jego korzyść i w odniesieniu do warunków polityki prywatności oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833. W przypadku, gdy nie występuje zapotrzebowanie na uzyskanie od kandydatów bardzo „osobistych informacji” (takich jak: stan zdrowia/inwalidztwo, rasa/pochodzenie, przynależność do związków zawodowych, popełnienie przestępstwa), a kandydat sam zdecyduje o ich dostarczeniu, daje tym samym wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie takich danych zgodnie z Polityką Prywatności i zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.

Kandydat oświadcza i gwarantuje, że informacje przekazane przez niego/nią Hays Poland Sp. z o.o. w CV lub w jakiejkolwiek innej formie w związku z procesem rekrutacyjnym są prawdziwe.

Zakładając konto na stronie hays-response.pl jako Kandydat, w wypadku znalezienia zatrudnienia w wyniku prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego, wyrażasz zgodę na przekazanie Hays Poland Sp. z o.o. przez pracodawcę, naszego klienta, informacji o uzyskanym przez siebie wynagrodzeniu, w celu kalkulacji należnego nam wynagrodzenia.

Dostęp do danych osobowych posiadają nasi pracownicy, niezależnie od tego w którym z licznych, rozmieszczonych na całym świecie oddziałów pracują oraz potencjalni pracodawcy lub klienci, dla celów wymienionych poniżej. Potencjalni pracodawcy lub klienci mogą być zlokalizowani zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej zasięgiem, w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowania kandydatów. W przypadku transferu danych osobowych poza Unię Europejską zostaną podjęte kroki w celu uzyskania pewności, co do tego, że prawo do poufności danych będzie nadal chronione, zgodnie z Polityką Prywatności.

Dane osobowe zostaną wyjawione w dobrej wierze w sytuacji gdy prawo wymaga ujawnienia danych w związku z wykryciem przestępstwa, windykacji podatków lub należności, z uwagi na konieczność przestrzegania prawa mającego zastosowanie w danej sytuacji, w odniesieniu do nakazu sądu lub kompetentnej jurysdykcji lub w powiązaniu z procedurami prawnymi.

Prawo zobowiązuje do przechowywania danych osobowych tak długo, jak jest to konieczne ze względów związanych z przestrzeganiem zobowiązań ustawowych i kontraktowych firmy oraz stosownie do jej usankcjonowanych praw, wynikających z faktu posiadania możliwości ich kontrolowania. Wszelkie stosowne wysiłki zostaną podjęte w celu upewnienia się, że dane są zachowane i aktualne. Niezależnie od tego, kandydat ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych, aby stosownie do tych zmian mogła nastąpić aktualizacja danych. Aby uzyskać informację na temat stanu przechowywanych przez nas danych osobowych lub w celu przekazania, zmodyfikowania lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: marketing@hays.pl lub warsaw@hays.pl

W przypadku braku kontaktu ze strony kandydata, wraz z upłynięciem określonego, uznanego za stosowny okresu czasu, dane zostaną zarchiwizowane lub usunięte.

Wraz z upłynięciem stosownego okresu czasu kontaktujemy się z kandydatami, aby zapytać, czy wyrażają chęć zachowania danych w bazie. W przypadku, gdy nie zasygnalizują chęci zachowania danych poprzez zalogowanie się na stronie internetowej, dane zostaną zarchiwizowane.

Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach należących do HAYS lub do dostawcy usług internetowych. Ze względu na specyficzną naturę Internetu nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji wysyłanych do nas poprzez Internet. Żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest w 100 % bezpieczna. Niezależnie od tego, wszelkie stosowne kroki zostaną podjęte (włącznie z pomiarami technicznymi i organizacyjnymi ) w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

HAYS zastrzega sobie prawo do transferu informacji (włącznie z danymi osobowymi) stronom trzecim, w przypadku wykupienia, fuzji, likwidacji, upadłości, a także do transferu wszystkich lub prawie wszystkich aktywów firmy pod warunkiem, że strona trzecia zgadza się na przestrzeganie Polityki Poufności, a także pod warunkiem, że zobowiązuje się wykorzystywać przekazane dane osobowe zgodnie z intencją osoby, która je powierzyła. Kandydaci zostaną poinformowani o przypadku zaistnienia takiego transferu i będą mieli możliwość wycofania się z współpracy.

Informacje dotyczące sposobów wykorzystania strony internetowej przez osoby ją odwiedzające, poszukujące pracy są również zachowywane w celu udoskonalenia oferowanych usług. Informacje uzyskane tą droga nie są wykorzystywane w sposób, w którym ktokolwiek może zostać zidentyfikowany, ale służą jedynie do lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników oraz wyznaczenia ogólnych trendów, najbardziej popularnych zagadnień dla wszystkich użytkowników strony internetowej.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie, aby użytkownicy mieli zawsze świadomość tego, jakie informacje są przechowywane, w jaki sposób mogą być użyte oraz czy i w jakich okolicznościach mogą zostać ujawnione. Jeżeli kiedykolwiek zostanie podjęta decyzja o wykorzystaniu lub ujawnieniu danych osobowych w sposób inny, niż ten określony poprzez Politykę Poufności, kandydat zostanie o tym poinformowany drogą mailową, tym samym będzie mógł zdecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o nim w nowy sposób.

Jeżeli przesłali Państwo swoją aplikację w związku z prowadzonymi projektami rekrutacyjnymi, dane zawarte w Pana/Pani dobrowolnym zgłoszeniu zostaną umieszczone w bazie danych kandydatów, której administratorem jest HAYS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59. Dane te mogą zostać udostępnione wyłącznie spółkom grupy HAYS plc oraz naszym Klientom poszukującym kandydatów na stanowiska zgodne z Pana/Pani profilem zawodowym.

W przypadku przejścia pozytywnie wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na dany projekt lub realizacji innych projektów rekrutacyjnych zgodnych z Pani/Pana profilem zawodowym będziemy w kontakcie.

Równocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania (zmian, usunięcia).

Cookies (Pliki cookie)

1. Pliki cookie – co to jest?

Plik cookie to informacja przechowywana na dysku twardym komputera użytkownika, rejestrująca jego aktywność na danej witrynie internetowej, tak aby przy ponownym wejściu na tę witrynę przedstawiała ona opcje dostosowane do danego użytkownika w oparciu o informacje przechowywane na temat jego ostatniej wizyty. Zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, by zablokować pliki cookie. Niemal wszystkie witryny internetowe używają plików cookie. Pliki te nie prowadzą do uszkodzenia systemu użytkownika.

2. W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Plików cookie używamy:

(1) w celu monitorowania schematów aktywności użytkownika witryny i sposobu korzystania z witryny (pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, dzięki czemu możemy tworzyć i ulepszać ich wygląd, układ i funkcjonalność); a także

(2) jako narzędzia ułatwiającego nam pokazywanie użytkownikowi tych ofert pracy, którymi może on być zainteresowany. Istnieją różne rodzaje plików cookie z różnymi funkcjami:

Pliki cookie sesji: pliki te są przechowywane na komputerze użytkownika wyłącznie podczas danej sesji internetowej. Są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zwykle przechowują anonimowy identyfikator sesji, umożliwiający przeglądanie witryny bez konieczności logowania się do każdej strony. Nie gromadzą żadnych informacji z komputera użytkownika.

Stałe pliki cookie: stałe pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i pozostają tam po zamknięciu przeglądarki internetowej. Plik taki może być odczytany przez witrynę, która go utworzyła – podczas jej ponownego odwiedzenia. Stałych plików cookie używamy na potrzeby Google Analytics (informacje nt. Google Analytics – zob. pkt 6) oraz na potrzeby personalizacyjnych plików cookie (informacje nt. personalizacyjnych plików cookie – zob. pkt 7). Jedyne zewnętrzne pliki cookie, z których korzystamy na naszej witrynie, dotyczą Google Analytics (informacje o Google Analytics - zob. pkt 6). Informacje na temat używanych przez nas plików cookie znajdują się poniżej:

3. Niezbędne pliki cookie

Pliki te są niezbędne do skutecznego korzystania z witryny, m.in. do złożenia aplikacji o pracę. Z tego względu nie można ich wyłączyć. Bez tych plików usługi naszej witryny nie będą dostępne. Ten rodzaj plików cookie nie zbiera na temat użytkownika informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do celów marketingowych lub do zapamiętania odwiedzanych miejsc w Internecie.

4. Analityczne pliki cookie

Pliki te pozwalają nam monitorować i usprawniać funkcjonowanie naszej witryny. Na przykład pozwalają nam liczyć wizyty, identyfikować źródła aktywności oraz dowiedzieć się, które części witryny są najbardziej popularne. Do tego celu korzystamy z Google Analytics (zob. pkt 6). Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są zagregowane – dlatego pozostają anonimowe. Pliki te nie zbierają informacji pozwalających na identyfikację osoby odwiedzającej witrynę, gdyż wszystkie zbierane przez nie informacje są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania naszej witryny.

5. Funkcjonalne pliki cookie

Pliki te umożliwiają naszej witrynie zapamiętywanie opcji wybranych przez użytkownika (m.in. nazwy użytkownika, języka lub regionu, w którym znajduje się użytkownik) i zaoferowanie rozszerzonych funkcji. Na przykład witryna może dostarczać użytkownikowi wiadomości lub aktualizacje związane z wykupioną przez niego usługą. Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych przez użytkownika zmian rozmiaru tekstu, rodzaju czcionki i innych części stron internetowych, które można dostosować do własnych potrzeb. Mogą być również wykorzystane do świadczenia wybranych przez użytkownika usług, m.in. oglądania video lub umieszczenia komentarza na blogu. Informacje gromadzone przez takie pliki cookie są zwykle anonimowe.

6. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (dalej „Google”). Google Analytics używa plików cookie w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Spółka Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na witrynach internetowych i z korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymaga tego prawo, lub w przypadku gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Spółka Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Spółka Google korzysta z pliku cookie __utma. Jest to stały plik cookie, który wygasa po dwóch latach. Przy każdej kolejnej wizycie termin jego wygaśnięcia ulega przedłużeniu. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

7. Personalizacyjne pliki cookie

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje personalizacyjne pliki cookie jako narzędzie pomagające nam przedstawiać użytkownikom oferty pracy, którymi – naszym zdaniem – mogą być zainteresowani. Są to stałe pliki cookie (patrz punkt 2 powyżej). Dzięki temu podczas logowania lub powrotu na stronę użytkownik może zobaczyć reklamy ofert pracy, które są podobne do ofert wyszukiwanych przez niego wcześniej. Informacje na temat sposobu odrzucenia personalizacyjnych plików cookie – zob. punkt 8 poniżej.

8. Jak wyłączyć pliki cookie

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji naszej witryny, może z nich zrezygnować – zaznaczając odpowiednie pole w prawym górnym rogu tej strony. Należy pamiętać, że większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie. Jeśli jednak użytkownik nie wyraża zgody na taki sposób gromadzenia danych, może zaakceptować wszystkie (lub niektóre) pliki cookie, lub też wyłączyć ich obsługę poprzez odpowiednie ustawienia prywatności w przeglądarce. Wyłączenie wszystkich plików cookie oznacza, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych opcji, a zatem nie będzie miał dostępu do pełnej funkcjonalności naszej witryny. Każda przeglądarka funkcjonuje nieco inaczej, zatem należy sprawdzić menu „Pomoc” w przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie.

9. Hotjar

Ta witryna korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar świadczy usługi, takie jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze rekrutacyjne online. Informacje na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika są generowane za pomocą kodu śledzącego i plików cookie oraz przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar, zlokalizowanych w Irlandii. Kod śledzący Hotjar zbiera informacje, takie jak:

Dane na temat urządzenia
Za pośrednictwem urządzenia oraz przeglądarki użytkownika, Hotjar może wygenerować poniższe dane:

 1. adres IP urządzenia (zebrany i przechowywany w formacie uniemożliwiającym identyfikację użytkownika):
 2. adres email oraz imię i nazwisko użytkownika;
 3. rozmiar ekranu urządzenia;
 4. rodzaj urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia) oraz przeglądarki;
 5. lokalizacja (wyłącznie nazwa państwa);
 6. preferowany język wyświetlania witryny. 


Log data

Nasze serwery automatycznie zapisują informacje wygenerowane za pośrednictwem Hotjar. Te informacje obejmują:

 1. stronę, która skierowała użytkownika na niniejszą witrynę:
 2. wyświetlone strony
 3. lokalizacja (wyłącznie nazwa państwa);
 4. preferowany język wyświetlania witryny;
 5. data oraz czas wejścia na witrynę;


Hotjar wykorzysta te informacje w celu ewaluacji sposobu korzystania z witryny, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla administratorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie oraz wykorzystaniem internetu. Hotjar korzysta z różnorodnych usług sieciowych, dostarczanych przez podmioty trzecie, takie jak Google Analytics oraz Optimizely. Te podmioty mogą zbierać informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika w momencie przesłania żądania wyświetlenia witryny, takie jak pliki cookies lub IP użytkownika. Więcej informacji na temat sposobów pozyskiwania i wykorzystywania przez Google Analytics i Optimizely danych użytkownika znajduje się w politykach prywatności tych podmiotów. Kontynuując korzystanie z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji przez Hotjar oraz podmioty trzecie, zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out
 

Linki do innych witryn

Należy pamiętać, że kliknięcie na linki i banery reklamowe oraz kanały RSS może spowodować przeniesienie użytkownika na inną witrynę internetową, której regulamin dotyczący ochrony prywatności danych może różnić się od niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik powinien we własnym interesie sprawdzić politykę prywatności witryn zewnętrznych i upewnić się, że sposób wykorzystywania danych osobowych na podstawie takiej polityki jest zgodny z jego oczekiwaniami. Nie ponosimy odpowiedzialności za zewnętrzne witryny internetowe, linki, reklamy, kanały RSS ani za informacje przekazywane lub gromadzone przez podmioty zewnętrzne – nie mamy wpływu na takie działania.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej witrynie internetowej, aby użytkownicy byli zawsze świadomi, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy oraz ewentualnie w jakich okolicznościach je ujawniamy. Jeżeli w jakimkolwiek momencie zdecydujemy się na wykorzystywanie Danych Osobowych w sposób znacznie różniący się od podanego w niniejszej Polityce Prywatności lub w inny sposób zakomunikowany użytkownikowi podczas gromadzenia takich danych, poinformujemy o tym użytkownika drogą e-mailową, a użytkownik będzie miał możliwość udzielenia lub odmowy zgody na wykorzystanie przez nas informacji w nowy sposób.

|